In het spoor van Track

 

 

Ambrosia’s Tafel verzamelt verhalen in het spoor van Track.

Via kunstwerken, al dan niet in opbouw gaan we in dialoog met buurtbewoners over TRACK, hun buurt en leefwereld. De eerste kortfilms zijn al te bekijken tijdens de opening van Track en gedurende Track wordt doorlopend nieuw materiaal verspreid.

Wanneer: vanaf 12 mei 2012  tijdens de uren van de tentoonstelling

Waar: Boxclub Golden Gloves – Vogelenzangpark bij het werk van Benjamin Verdonck – Sint-Baafsabdij ‘herberg Macharius’ – Huis van Alijn – Onze films zullen  ook te zien zijn in buurtcentra, wijkgezondheidscentra en op andere TRACKplekken en happenings.

Elke laatste donderdag van de maand worden de nieuwe films getoond in het Huis van Alijn.

De trailer toont ons bezoek aan twee kunstenaars en plekken: Peter Buggenhout in de boksclub The Golden Gloves en Benjamin Verdonck in het Vogelenzangpark.

 

- HEEN EN WEER -  

Ambrosia’s Tafel gaat aan de slag in vier verschillende buurten waar Track aanwezig zal zijn. Per buurt komt de aandacht op een bepaald thema te liggen. Via de kunstwerken, al dan niet in opbouw, en via de betrokken personages worden we rondgeleid in een andere realiteit.

Deze van de kunstenaar maar ook die van de perceptie. Bewoners versus Track. Bewoners in het spoor van Track.

In de films zullen er zich telkens twee bewegingen voordoen: van kunstwerk naar buurt en van buurt naar kunstwerk. De herkenbare en hierboven omschreven thema’s fungeren als ingang voor de bewoners tot het werk. Op die manier ontstaan er inhoudelijke poorten om moderne kunst te lezen.

Omgekeerd komen we, zoals destijds met Chambre d’Amis, terug in de huiskamers van de bewoners, waar zij ons verhalen vertellen over wat het werk bij hen oproept.

Deze over en weer beweging is fundamenteel. Van het publieke naar het private.

Het parcours van Track in verhalen van zijn bewoners.