London Calling

 

De Pembroke Academy of Music uit Londen (een sociaal-artistieke werking van Cambridge University) werkt met jongeren uit achtergestelde buurten rond klassieke muziek. In november 2011 bracht een jongerenorkest o.l.v. componist/dirigent Benjamin Ellin een tournee langs een aantal Vlaamse scholen.

Jeugd en Muziek en  Ambrosia‘s tafel hadden het idee om van die tournee gebruik te maken om een aantal Vlaamse muzikaal onderlegde jongeren uit te nodigen om samen met dit orkest te musiceren. Het Freinet-Atheneum De Wingerd in Gent bleek bereid en in staat om die muzikale ontmoeting  met haar leerlingen te organiseren. Deze samenwerking resulteerde in een - door ouders en leerlingen enthousiast onthaald - concert op 19 november.

Van die muzikale ontmoeting maakte Ambrosia‘s tafel, samen met een filmploeg bestaande uit leerlingen van De Wingerd, een filmisch verslag.