Kunststroom

 

Els, leerkracht PO in het 2° jaar Artistieke Vorming, wil graag met ons samenwerken om een groepsopdracht in de lessen mee uit te denken. Ze wil in de klas een examenopdracht over kunststromingen op een projectmatige manier uitwerken.

De leerlingen starten, in groepjes van drie, met het uitkiezen van hun lievelingskunstwerk of -kunstenaar. Daardoor raken ze vanzelf meer betrokken en is de stap naar de theoretische lesinhoud logischer. Aan de hand van een vragenlijst bespreken de leerlingen de kunststroming waartoe hun lievelingswerk behoort.

In de tweede stap, de doe-opdracht, laten de leerlingen zich inspireren door het gekozen werk. We vragen de leerlingen bewust te kijken: "Waarom dit kunstwerk, wat spreekt je er in aan, wat roept het op? Kijk door de ogen van de kunstenaar: wat wil hij zeggen, wat betekent het in de periode dat hij het maakte? Wat zie je, wat voel je, wat denk je? …" Deze blik op de gekozen werken stimuleert de jongeren tot  nadenken over de rol en invloed van kunst als communicatiemiddel.

Voor de derde stap, de presentatie, maken twee groepjes een ’digital story‘ over hun traject.

project ray young chu

kunststroom - stephan vanfleteren