Romeins Eten

 


In De Wingerd werken we samen met Hanna, leerkracht Latijn, aan het project "Romeins Eten". Naast de voornamelijk literaire benadering in de lessen Latijn, wil zij de leerlingen op een andere manier laten ervaren wat het betekende om in de Romeinse klassenmaatschappij te leven. In haar lessen gaat het naast de taal namelijk ook over de Romeinse cultuur en de invloed daarvan op onze hedendaagse maatschappij.
 
Het project start met een inleidend gesprek over eten in de oudheid. Daarna worden de leerlingen door loting opgedeeld in 3 groepen: patriciërs, plebejers en slaven (in het echte leven kies je ook niet waar je geboren wordt…). Per bevolkingslaag worden verschillende onderzoeksvragen gesteld: over het sociaal aspect, onderlinge relaties, eetgewoontes, … De leerlingen krijgen een bronnenlijst als startpunt om antwoorden te formuleren op de gestelde vragen. 
 
Daarbij staan vragen geformuleerd die hen kritisch doen stilstaan bij de waarde van de bronnen. In de klas zijn er verschillende wetenschappelijke teksten en boeken te raadplegen en daarnaast kunnen ze surfen op het internet om ook populaire beeldvorming te verkennen.
 
Vanuit de kennis die ze opdoen, werken ze toe naar een maaltijd die hun klasse weerspiegelt. Per groep werken de leerlingen aan de presentatie van hun onderzoeksresultaten. Samen bepalen ze welk menu er voorgeschoteld wordt en hoe ze hun voorstelling van de Romeinse samenleving vormgeven in een gezamenlijk eetmaal.
 
Ambrosia‘s tafel bracht dit proces in beeld in dit filmpje.