Het Leerdorp

 

Ambrosia's Tafel introduceerde mediawijsheid en innovatieve werkvormen bij scholen van het leerdorp meer bepaald VIPschool en Wingerd. We coachten de leerkrachten bij het ontwikkelen en uitwerken van de trajecten en leerden de leerlingen hoe ze door middel van “hun” medium, “hun” traject zelf in handen kunnen nemen.

Daarnaast werkten we tijdens deze periode aan de voorbereiding van een klas- en schooloverschrijdend buurtproject. Voor Vergeten Verleden trokken we met de leerlingen naar een rusthuis om zo de band tussen de school en de buitenwereld concreet en tastbaar te maken. Hierbij willen we vanuit de Brede School-idee de leerkrachten stimuleren om opportuniteiten in de buurt, te gebruiken om het curriculum beter aan te laten sluiten bij de directe leefomgeving van de jongeren.